Läs mer om kampanjen

Rädda Torsken i Östersjön

Östersjötorsken är i kris och behöver vår hjälp. Decennier av överfiske i kombination med föroreningar i dess naturliga livsmiljö har drivit populationerna till den lägsta nivån genom tiderna. Nu behöver åtgärder göras för att stävja den nedåtgående spiralen och låta torsken återhämta sig. 

Baltic cod needs our help!

Varför? Eftersom Östersjötorsken är i ett kritiskt tillstånd efter en massiv nedgång under de senaste decennierna. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa torskens återhämtning. 

sv_SESV

Help Us Save Baltic Cod